Zájazd do Chorvátska

Starigrad - Národný park Paklenica

27. 6. - 7. 7. 2024

24. 8. - 1. 9. 2024

Bližšie informácie:
Dušan Marčiš (0948 18 19 17) 

Turistické a poznávacie výlety

V rámci pobytu vám ponúkame rôzne výlety do bližšieho a vzdialenejšieho okolia. Všetky autobusové zájazdy vieme zorganizovať pri dostatočnom počte účastníkov.
Turistické výlety v rámci júnového a septembrového pobytu sú súčasťou programu so sprievodom.

Výlet do Zadaru

Historické staré mesto románskych ruín, stredovekých kostolov, kozmopolitných kaviarní a kvalitných múzeí, pýšiacich sa na malom polostrove. Nevynechajte dva z jeho najatraktívnejších architektonickým pokladov, Morský orgán a Pozdrav slnku.

Výlet na Plitvicke jazerá

Najznámejší národný park v Chorvátsku. Nachádza sa na hornom toku rieky Korana medzi horskými vápencovými masívmi Veľká a Malá Kapela a Pleševica medzi mestami Karlovac a Zadar. Krasové jazerá sú terasovito rozložené a spojené prietokmi. 

Výlet do Medžugorja

Jedno z najvýznamnejších pútnickych miest katolíckej cirkvi. V roku 1981 sa tu šiestim deťom zjavila Panna Mária a odvtedy toto miesto navštevujú státisice pútnikov. 

Návšteva jaskyne Manita peć

Ľahšia turistika, ktorá vedie údolím Veľkej Paklenice. Vystúpame až k jaskyni Manita peć. Absolvujeme prehliadku jaskyne a tou istou cestou sa vrátime späť do mesta Starigrad. Po ceste sa zastavíme v Bunkri, kde je expozícia histórie Velebitu.

Mala Paklenica - Crni vrch

Dĺžkou náročná turistika, ktorá vedie nádherným kaňonom Malej Paklenice. Následný výstup na Crni vrch (dá sa obísť) vám predstaví pohľad na Starigrad. Následne prídeme na Planinarski dom Paklenica, kde je možnosť občerstvenia. Odtiaľ pokračujeme do cieľa vstupnej brány do Veľkej Paklenice

Výlet na Veliko Rujno

Krásna turistika, ktorá ponúka všetky typy prostredia Velebitu. Začneme stúpaním, na Mirile si pozrieme staré kamenne nápisy. Pokračujeme pastvinami a krovinami cez pastierske usadlosti až prídeme ku kostolu na Vilokom Rujne. Prelezieme skalne steny (je tu odbočka aj na feratu) a potešíme sa prechodom lúk obkolesených vysokými skalami. Nakoniec zídeme späť k moru v dedinke Milovci.

Miesto natáčania filmu Winetou

Tento výlet sa dá absolvovať dvoma spôsobmi. Buď sa dovezieme autobusom na odpočívadlo pri historickom mieste natáčania filmu odkiaľ trvá cesta 15 min na vyhliadkovu plošinu. Druhý, zaujímavejši spôsob je obsolvovať výlet na rieku Zrmanju loďou a pozrieť si miesta natáčania priamo z vody.