do TuRECKA za nákupmi

Edirne, najvýchodnejšie turecké mesto

10. 4. - 14. 4. 2024

Bližšie informácie:
Dušan Marčiš (0948 18 19 17) 

turecko2
turecko3

Program zájazdu

Odchod zo Žiliny je 10.4.2024 o 15:00.
Autobus ide po trase cez Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. Do tureckého mesta Edirne dorazíme vo štvrtok 11.4.2024 po obede.
Ubytovanie sa v hoteli a potom nasleduje prehliadka mesta so sprievodcom 15:00 do 18:00. V piatok voľný program nákupy, sobota voľný program nákupy do obeda.
Odchod z mesta Edirne je v sobotu 13.4.2024 o 14:00. Príchod do Žiliny bude 14.4.2024 o 16:00.